Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Módne inšpirácie na Váš e-mail
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fashionmia.sk.

Internetový obchod prevádzkuje: Miroslava Antalová, Francisciho 17, 054 01 Levoča.

IČO: 46663495

DIČ: 1078448998

nie sme platcami DPH

č. živnostenského registra 740-27777

Telefón: 0902 104 912, 0948 606 749

e-mail: mfashion.antalova@gmail.com

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru

2. Cena

- Všetky uvádzané ceny pri tovare su konečné

- Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu

3. Objednávka

- Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

- Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

- Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

- Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

- Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

4. Platobné podmienky

- Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba vopred na účet - tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 • dobierka  - za tovar zaplatíte pri prevzatí balíčka

Pri objednávke nad 99,99€ je možná iba platba vopred, ďakujem za pochopenie.

5. Dodacie podmienky

- Ak je tovar skladom, je expedovaný do 24 hodín od podania objednávky,

- Ak je tovar na objednávku bude dodaný do 10 pracovných dní

- Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) faktúra je zasielaná elektronicky v expedičnom e-maile si ju môžte stiahnuť, ak by ste si omylom tento e-mail vymazali na vyžiadanie Vám faktúru pošleme, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru   alebo službe od výrobcu. Ak ste registrovaný zákazník faktúru si nájdete vo svojej administrácií.

- Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

- Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a.Slovenskej pošty v rámci SR,

b. Českej pošty v rámci CZ.

Tovar pravidelne objednávame 1. krát do týždňa a balíčky odosielame 1. triedou (dodanie 1-2 poracovné dni). O termíne dodania tovaru Vás budeme informovať mailom. Ak potrebujete tovar do určitého termínu, prosím kontaktujte nás mailom, telefonicky alebo do poznamky pri objednávke a následne Vás budeme kontaktovať.

6. Poplatky za dopravu

1. dobierka - 0€

2. platba vopred na účet - 0€

3. do Českej republiky - platba vopred na účet 5 - 10 € (podľa váhy balíčka, budeme Vás informovať mailom o výške poštovného),

4. do krajín EU, poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, platba vopred na účet a o výške poštovného budete upozornený vopred mailom a až po Vašom súhlase a platbe Vám bude balíček odoslaný 1. triedou aj s poistením,

link: https://www.posta.sk/sluzby/poisteny-balik-svet

7. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

- Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Zákazník si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, e-mailom, telefonicky alebo iným jednoznačne formulovaným vyhlásením zákazníka odstúpiť od zmluvy, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy,

- Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

- Ak bude vrátený tovar zaslaný obyčajne, nezodpovedáme za jeho stratu.

- Prosíme každého zákazníka, ktorý chce tovar vymeniť/vrátiť, aby nám pred odoslaním tovaru ohlásil výmenu/vrátenie tovaru. Chceme o tom vedieť, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam.

- Prevádzkovateľ e-shopu vráti kupujúcemu  celú sumu za tovar, ktorý zaplatil v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

- Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.

8. Výmena tovaru

Ak si želáte zakúpený tovar v našom e-shope vymeniť, prosím kontaktujte nás e-mailom: mfashion.antalova@gmail.com. Prvá výmena je zadarmo.

9. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnost, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 10. Práva a povinnosti zmluvných strán

- Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

- Kupujúci je povinný: - prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

- Predávajúci je povinný: - dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

11. Reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za poškodenia a vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov fyzickej osobe - nepodnikateľovi a 12 mesiacov fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u dodávateľa.

Oznámenie o nedostatkoch zasielajte mailom na našu mailovú adresu mfashion.antalova@gmail.com alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0948 606 749. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať.

12. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a)     právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  b)    právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  c)     právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  d)    právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  e)     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  f)     právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  g)    právo na prenosnosť osobných údajov,

  h)    právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

13. Záverečné ustanovenie

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorých z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetovej stránke konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. zákona č. 250/2007 Z.s., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.mája 2018.

 

 

Platné od 19.02.2020

Miroslava Antalová, majiteľka obchodu

-

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.